วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ระบำศรีวิชัย


ระบำศรีวิชัย
เป็นระบำในชุดของระบำโบราณคดี ทำนองเพลงนั้นแต่งให้เป็นสำเนียงชวา ตามหลักฐานศิลปะกรรมในอาณาจักรศรีวิชัย ระหว่างพุธทศตรรวที่ 13-28 อยู่ในสมัยราชวงศ์ไศเลน เครื่องดนตรีมีกระจับปี่ 3 ตัว ซอสามสาย ขลุ่ยเพียงออ ตะโพน กลองแขก ฉิ่ง ฉาบเล็กและกรับ