วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ชุมนุมเผ่าไทย


ชุมนุมเผ่าไทย

ระบำชุมนุมเผ่าไทย เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครประวัติศาสตร์ เรื่องอานุภาพแห่งความเสียสละ จากบทประพันธ์ของฯพณฯ พลตรีหลวงจิตรวาทการ ผู้แสดงจะแต่งกายตามแบบชนชาติไทยเผ่าต่างๆได้แก่ ไทยกลาง ไทยล้านนา ไทยใหญ่ ไทยลานช้าง สิบสองจุไทย และไทยอาหม
การแสดงจะรำออกมาทีละเผ่า มีเนื้อร้องและท่ารำ ดังนี้

นี่พี่น้องของเราไทยลานนา อยู่ด้วยกันนานมาแต่ก่อนเก่า

ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างไทยเรา เป็นพงศ์เผ่าญาติสนิทและมิตรแท้

นี่ไทยใหญ่อยู่ใกล้ๆทางทิศเหนือ เป็นชาติเชื้อพี่ชายของไทยแน่

ยังรักษาความเป็นไทยไม่ผันแปร ขยายแผ่สาขาตระกูลไทย

นี่คือไทยลานช้างอยู่ข้างเคียง เคยร่วมเรียงอยู่เป็นสุขทุก

แม่น้ำโขงกั้นเขตประเทศไว้ แต่ไม่กั้นดวงใจที่รักกัน

นี่พี่น้องชาวสิบสองจุไทย เป็นพี่ใหญ่แน่แท้ไม่แปรผัน

ต้นเชื้อสายไทยน้อยแหล่งสำคัญ ครั้งสมัยดึกดำบรรพ์ขุนบรม

พี่น้องพวกสุดท้ายที่เข้ามา ก็เป็นไทยชื่อว่าไทยอาหม

ล้วนเลือดเนื้อเชื้อไทยใฝ่นิยม ให้อาณาประชาคมไทยสมบูรณ์