วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

รำถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
รำถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

เฉลิมชนมพรรษาราชินี พระมิ่งแม่นาถนารีศรีสยาม

พระทรงคุณจริยาสง่างาม ลือพระนามเมตตาธรรมล้ำอำไพ

พระกรุณาชาวไทยในทุกแคว้น กันดารแดนกลับฟื้นฟูดูสดใส

ทรงน้อมนำกิจกรรมทำการณ์ไกล ศิลปาชีพจากพระทัยได้ปราณี

...................................................................................

ราษฎร์ต้องทุกข์อดอยากลำบากกาย พระทรงช่วยผ่อนคลายได้สุขศรี

ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญสดุดี ทั่วปฐพีเทิดบุญญาสาธุการ

วโรกาสอันมงคลดลสมัย ถวายชัยองค์บวรสุนทรสนาม

ขอพระแม่จอมไผทได้สราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทุกกาลเทอญ

..................................................................................