วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ฟ้อนเงี้ยว


ฟ้อนเงี้ยว

ฟ้อนเงี้ยว เป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าหนึ่ง เรียกว่า เงี้ยว มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือ ของไทย อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ได้นำลีลาฟ้อนเงี้ยวมาปรับปรุงขึ้นใหม่ ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒เทพดาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายมาปกป้องอวยชัยให้พร บทร้องของฟ้อนเงี้ยวมีลักษณะเป็นบทอวยพร อาราธณาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

การแต่งกาย แต่งได้ทั้งแบบชาวเขาและแบบที่กรมศิลปาการประดิษฐ์ขึ้น แสดงได้ทั้งชุดหญิงชาย และหญิงล้วน ผู้แสดงจะถือกิ่งไม้ในมือทั้งสองเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี ขออวยชัยพุทธิไกรจ้วยก๊ำ

ทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตน

จงได้ฮับสรรพมิ่งมงคล

นาท่านนาขอเตวาจ้วยฮักษาเตอะ

ขอหื้ออยู่สุขขาโดยธรรมานุภาพเจ้า

เทพดาจ้วยเฮาหื้อเป๋นมิ่งมงคล

สังฆานุภาพเจ้าจ้วยแนะนำผล

สรรพมิ่งทั่วไปเนอ

มงคลเทพดาทุกแห่งหน

ขอบันดลจ้วยก๊ำจิ่ม

มงแซะมงแซะ...แซะมงตะลุ่มตุ้มมง